WIJKRAAD DUIVEN OUD-ZUID

Missie en visie van

Wijkraad Duiven Oud-Zuid

(bijgestelde versie juli 2015)

Logo wijkraad
 1. Missie

Wijkraad Duiven Oud-Zuid stelt zich ten doel een verbindende factor in deze wijk te zijn. Samenwerken, kennismaking en iets voor andere mensen kunnen betekenen zijn redenen deel uit te maken van de wijkraad. De leidende motieven van de wijkraad zijn het bevorderen van betrokkenheid, participatie, sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

 1. Visie

De wijkraad ondersteunt en bevordert:

 • activiteiten en ontmoetingen door en voor wijkbewoners
 • initiatieven gericht op een mooi aanzien van de wijk
 • initiatieven gericht op een veilige wijk in de meest brede zin van het woord (verkeer, gevaarlijke situaties, inbraakpreventie, etc.)

De wijkraad wil in zaken die de wijk betreffen, gesprekspartner zijn van zowel de wijkbewoners als van externe partijen. De dialoog met wijkbewoners, met de gemeente en met andere instellingen, zoals politie, Vivare en het bedrijfsleven, moeten als doel hebben veranderingen ten goede in de wijk te bewerkstelligen.

Het Huis van Droo, en in het bijzonder de buurtlounge, speelt een centrale rol bij wijkgerichte activiteiten. Nauwe samenwerking tussen de beheerder en de wijkraad is een belangrijke voorwaarde bij de organisatie van activiteiten.

De wijkraad is echter geen buurtvereniging die zich louter en alleen richt op activiteiten. Wel stelt de wijkraad zich ten doel wijkbewoners zoveel mogelijk te activeren om zelf initiatieven te nemen. Uiteraard faciliteert de wijkraad daar waar mogelijk deze wijkgerichte initiatieven en zullen ook leden van de wijkraad activiteiten ondersteunen dan wel initiëren; daarnaast echter wil de wijkraad vooral namens de wijkbewoners als spreekbuis fungeren naar gemeente, instellingen, en een ondersteunende factor zijn in de communicatie naar de wijkbewoners toe.

 

 • Wijze van werken
 1. Bereikbaarheid
  Elke tweede dinsdag van de maand zullen leden van de Wijkraad van 19.00-19.30 aanwezig zijn in de buurtlounge van het Huis van Droo om met wijkbewoners van gedachten te wisselen over allerhande zaken die de wijk en haar bewoners aangaan.
 2. Bijeenkomsten wijkraad
  Elke tweede dinsdag van de maand vergadert de wijkraad van 19.30-21.00 u.
  De bespreekagenda wordt door de voorzitter vastgesteld met in acht neming van de volgende punten:
  * Een vast agendapunt zal altijd gewijd zijn aan afgelopen of komende activiteiten, waarbij de activiteitencommissie ook bespreekpunten inbrengt.
  * De rest van de bespreekagenda wordt gevormd door signalen uit de wijk die de wijkraad ter ore zijn gekomen, de notulen van de voorafgaande vergadering, uit van te voren via de voorzitter ingebrachte aanvullende agendapunten.
  De wijkraad bestaat uit een aantal vaste leden met algemene of specifieke taken. Vertegenwoordigers van externe partners kunnen als gast aanwezig bij Willekeurige wijkbewoners zijn welkom om aan te schuiven bij de vergadering.
 3. Communicatie met de bewoners: Website, Nieuwsbrief, Flyers
  De wijkraad maakt in de communicatie met de wijk gebruik van website van het Huis van Droo, een nieuwsbrief, flyers, facebook en de e-mail.
  De pagina op de website huisvandroo.nl wordt indien noodzakelijk één maal per maand (na de vergadering) geactualiseerd. Met name wordt aandacht besteed aan de activiteitenkalender (met betrekking tot de wijkraad-wijkactiviteiten-Huis van Droo).
  De Nieuwsbrief wordt een maal per jaar huis-aan-huis verspreid.
  In incidentele gevallen worden flyers verspreid ter gelegenheid van speciale activiteiten. Op deze flyers wordt ook algemene informatie vermeld, zoals de website, bereikbaarheid etc.
  Op verzoek krijgen wijkbewoners via de mail de notulen van de wijkraadvergaderingen.
 4. Informatie-en activiteitenavonden in de buurtlounge
  Naar behoefte worden door de wijkraad algemene informatie-en activiteitenavonden in de buurtlounge van het Huis van Droo mogelijk gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan: sociale veiligheid, verkeersveiligheid, mogelijkheden van het Huis van Droo, amusement zoals bingo of film. Leidraad hierbij is de behoefte van de wijkbewoners. Initiatieven vanuit de wijk zullen dan ook door de wijkraad sterk aangemoedigd worden.

 

 1. Samenstelling van de wijkraad

Per 10-11-2014 is de samenstelling van de wijkraad als volgt:

Wijkbewoners

John van der Meer                (voorzitter-leiden vergadering-vergaderagenda-contacten met
externen)

Marijke Vos                              (penningmeester-ondersteunend bij activiteiten-contacten met
externen-nieuwsbrief)

Angela Zuccara                        (secretaris-ondersteunen bij activiteiten-kascommissie 2014)

Corry de Mulder                     (activiteitencommissie-kascommissie 2014)
Truus Ursem                             (ondersteunend bij activiteiten)

Dinie van Veen                        (wijkbingo-ondersteunend bij activiteiten)

Gerda Spaan                             (wijkbingo-ondersteunend bij activiteiten)

Bep Slotboom                          (wijkbingo-ondersteunend bij activiteiten)

Rieke Parker                             (ondersteunend bij activiteiten)

Angeline Masselink                               (onderhoud facebook-activiteitencommissie)

 

Externe partners

Yvonne Bloemberg                (toegevoegd lid vanuit Mikado voor ondersteuning bij activiteiten en aanwezigheid bij wijkraadvergaderingen-vraagbaak)

Glen van Geene                      (contactpersoon vanuit gemeente)

Lianne van der Poel                               (contactpersoon vanuit Vivare-aanwezigheid bij vergaderingen als
agenda aanleiding geeft)

Marcel Berentsen                  (wijkagent)

Peter Houthuijzen                  (Welling beheer Huis van Droo-activiteitencommissie)

Wijkbewoners

John van der Meer
Marijke Vos
Angela Zuccara
Corry de Mulder
Truus Ursem
Dinie van Veen
Gerda Spaan
Bep Slotboom
Rieke Parker
Angeline Masselink

 

Externe partners

Rik Hollak
Glen van Geene
Lianne van der Poel/
Judith Keuper
Marcel Berentsen
Welling (Ricky en Peter)

 

Taken

voorzitter-leiden vergadering-vergaderagenda-contacten met externen
penningmeester-ondersteunend bij activiteiten-contacten met externen nieuwsbrief
secretaris-ondersteunen bij activiteiten-kascommissie 2014
activiteitencommissie-kascommissie 2014
ondersteunend bij activiteiten
wijkbingo-ondersteunend bij activiteiten
wijkbingo-ondersteunend bij activiteiten
wijkbingo-ondersteunend bij activiteiten
ondersteunend bij activiteiten
onderhoud facebook-activiteitencommissie

 

 

toegevoegd lid vanuit Mikado voor ondersteuning bij activiteiten en aanwezigheid bij wijkraadvergaderingen-vraagbaak
contactpersoon vanuit gemeente
contactpersonen vanuit Vivare-aanwezigheid bij vergaderingen als agenda aanleiding geeft
wijkagent
beheer Huis van Droo-activiteitencommissie

 

https://www.facebook.com/groups/673717599328484/?fref=ts